04.07-
31.08

Biosenario (Tone Einelia, Kjersti Sletteland)
+ Jan Kåre Myklebust – Koppar & Kar


Opningstider: 

Duoen Biosenario; Tone Einelia, Kjersti Sletteland vil saman med Jan Kåre Myklebust syna fram sine ulike tolkningar av kva våre daglegdagse gjenstandar faktisk kan framstå som. I ei årekke har dei fundert og eksperimentert med kva krukker og kar, koppar og fat kan vere? 

Biosenario er navnet på kunstnarduoen Kjersti Sletteland og Tone Einelia. Dei har jobba saman i over 15 år og har stadig utfordra kvarandre i eit frenetisk samspel i utforming av porselenskrukker, overdekorert av små skulpturar. Verka blir skapt i ein intuitiv arbeidsprosess, der indre tankar og konflikter vil komme til uttrykk. Porselenet og dei dreide krukkene, som er grunnformene til verka, krev at prosessen må gå fort, dette fordi porselenet elles vil tørke ut og stoppa arbeidsprosessen. Biosenario slik vi syner det fram i denne utstillinga, er ein kamp med tida, resultatet er heilt avhengig av at tankar og kjensler får «renne» fritt.

Tone Einelia og Kjersti Sletteland arbeider óg kvar for seg, Kjersti i Edinburgh og Tone i Sogn og i fellesatelier med Jan Kåre ved Alvøen Keramikk.  Dei vil og visa fram noko av det dei jobbar med her.  

Jan Kåre Myklebust har i 20 år perfeksjonert sine krukker og kar, og jobbar fram sitt kunsthandverk på dreieskiva. Å dreie porselen er i seg sjølv ei risikabel øving. Porselenet er det mest plastiske som fins, og lever i realiteten sitt eige liv. Det krev årevis med terping og repetisjoner for å kunne framstilla så stramme linjer og klare former som Jan Kåre så mesterleg gjer det. 

Koppar & Kar juli til august 2024

Galleriet på Korall


Balejazzustillinga 2024 mai til juni 2024

Galleriet på Korall


Giuseppe Miconi — desember til februar 2024

Sogndal Kulturhus


Ingebjørg Støyva  2022

Holmatunet


Balejazzustillinga 2022 — Aase Kvikne Bjordal

Holmatunet


Org No. 997 191 102 – 
Registrert i Frivillighetsregisteret
 Epost