Balestrand Kunstlag arrangerer lokale prosjekt og utstillingar m.a. i samarbeid med Sagatun barne- og ungdomsskule og Sygna vidaregåande skule, avd Kunst, design og arkitektur. Vi er ein gjeng kunstglade ildsjeler som brenner for å gi gode kunstopplevingar til den fine bygda vår. 

I åra 2021 - 2024 er vårt kunstlag eitt av 10 som deltek i samtidskunstprosjektet NåDa2. Dette er eit nasjonalt prosjekt for unge, initiert av Norske Kunstforeninger med støtte frå Kulturrådet og Sparebankstiftinga DNB. 


→ Presse & generelle førespurnader:


Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til oss eller ynskjer å skrive ein artikkel.

Balejazzustillinga 2024 mai til juni 2024


Giuseppe Miconi — desember til februar 2024

Sogndal Kulturhus


Ingebjørg Støyva  2022

Holmatunet


Balejazzustillinga 2022 — Aase Kvikne Bjordal

HolmatunetBalestrand KunstlagBalestrand
997 191 102 – Registrert i Frivillighetsregisteret
 Epost