Janne Nes, Sans farge


OM OSS → 


Balestrand Kunstlag held aktuelle og interessante utstillingar både med lokale og eksterne kunstnarar. Vi held liv i kunstbygda vår, og vonar arbeidet vårt appellerer til publikum og aktørar i alle aldrar. Som medlemmar i Norske Kunstforeninger og Vestland fylkeskunstlag får vi tilbod om kurs, seminar og sosiale samlingar - i tillegg til våre eigne.
I dei stille morgontimane i ein liten landsby, der sola varsamt kyssar dei nysprunge avlingane og vinden ber med seg dufta av jord, blømer eit usynleg, men like fullt merkbart hjarteslag. Det er i veggmåleria som dekkjer veggane i fleire heim, i melodiane som rullar gjennom gatene, og i historia som er vovne inn i stoffet i bygdefolket sitt daglege liv.

I hendene på keramikaren vert leira terga til former som inneheld historiene om jorda. Vevarane, med vevstolar som klakkar som ein tidlaus metronom, skapar meir enn klede; dei vever arven frå forfedrane sine inn i tråd.

      Kunst og kreativitet er dei stille elvane som nærer røtene til denne vesle bygda, og gjer den til ei oase av skjønnheit i ein verd som ofte gløymer å stoppe opp og setje pris på. 

         Dei minner oss på at i hjarta av kvar samfunn fins ein kunstnar, og i kvar kunstnar pustar ein heil landsby.


Balejazzustillinga 2024 mai til juni 2024

Galleriet på Korall


Giuseppe Miconi — desember til februar 2024

Sogndal Kulturhus


Ingebjørg Støyva  2022

Holmatunet


Balejazzustillinga 2022 — Aase Kvikne Bjordal

Holmatunet


997 191 102 – Registrert i Frivillighetsregisteret
 Epost