Vilde Jensen Hjetland, 2022


OM OSS → 


Balestrand Kunstlag held aktuelle og interessante utstillingar både med lokale og eksterne kunstnarar. Vi held liv i kunstbygda vår, og vonar arbeidet vårt appellerer til publikum og aktørar i alle aldrar. Som medlemmar i Norske Kunstforeninger og Vestland fylkeskunstlag får vi tilbod om kurs, seminar og sosiale samlingar - i tillegg til våre eigne.
I dei stille morgontimane i ein liten landsby, der sola varsamt kyssar dei nysprunge avlingane og vinden ber med seg dufta av jord, blømer eit usynleg, men like fullt merkbart hjarteslag. Det er i veggmåleria som dekkjer veggane i fleire heim, i melodiane som rullar gjennom gatene, og i historia som er vovne inn i stoffet i bygdefolket sitt daglege liv.

I hendene på keramikaren vert leira terga til former som inneheld historiene om jorda. Vevarane, med vevstolar som klakkar som ein tidlaus metronom, skapar meir enn klede; dei vever arven frå forfedrane sine inn i kvar tråd.

       Kvar penselstrøk, kvart meisla treverk, kvar tone som vert spelt, kvar historie fortalt, er ein byggjestein i ein sivilisasjon som kanskje ikkje erobrar med makt, men som held ut gjennom skjønnheita den bidreg med til verda. Kunst og kreativitet er dei stille elvane som nærer røtene til denne vesle bygda, og gjer den til ei oase av skjønnheit i ein verd som ofte gløymer å stoppe opp og setje pris på. 

         Dei minner oss på at i hjarta av kvar samfunn fins ein kunstnar, og i kvar kunstnar pustar ein heil landsby.Balejazzustillinga 2024 mai til juni 2024


Giuseppe Miconi — desember til februar 2024

Sogndal Kulturhus


Ingebjørg Støyva  2022

Holmatunet


Balejazzustillinga 2022 — Aase Kvikne Bjordal

HolmatunetBalestrand KunstlagBalestrand
997 191 102 – Registrert i Frivillighetsregisteret
 Epost