02/07-22 –
28/08-22

Koppar & Kar juli til august 2024

Galleriet på Korall


Balejazzustillinga 2024 mai til juni 2024

Galleriet på Korall


Giuseppe Miconi — desember til februar 2024

Sogndal Kulturhus


Ingebjørg Støyva  2022

Holmatunet


Balejazzustillinga 2022 — Aase Kvikne Bjordal

Holmatunet


Org No. 997 191 102 – 
Registrert i Frivillighetsregisteret
 Epost